Khun Clean Home

บริการทำความสะอาดที่นอน โซฟา และผ้าม่าน

บริษัทผู้ให้บริการด้านการทำความสะอาด ซักที่นอน ซักโซฟา ซักพรม ซักผ้าม่าน กำจัดไรฝุ่น กำจัดกลิ่นเหม็นอับ กำจัดคราบฝังลึก ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับการทำความสะอาดทั้ง 3 ชิ้น เราใช้เครื่องโอโซนในการกำจัดกลิ่นเหม็นของบุหรี่และกลิ่นอาหารที่ติดค้าง

฿2,500.00   โปรโมชั่นสำหรับการทำความสะอาดทั้ง 3 ชิ้น ได้แก่ ที่นอน โซฟา และผ้าม่าน

ตอบเร็ว, พูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้. ตรงต่อเวลาเสมอ,รับประกัน 100%

ให้พวกเราช่วยอะไรไหม

Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok
Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Bangkok

Sawatdee! I'm Khun Clean, a professional cleaning service based in Bangkok, Thailand. Today, I'd like to walk you through our step-by-step process for cleaning fabric sofas, mattresses, drapes, and blinds in a typical home.

Why Cleaning Fabric Sofas, Mattresses, Drapes, and Blinds is Necessary:

Fabric sofas, mattresses, drapes, and blinds are essential components of a comfortable and cozy home. However, they can also harbor dirt, dust, and allergens that can negatively impact indoor air quality and our health. Regular cleaning of these items is crucial to maintain a clean and healthy living environment.

Typical Problems that Require Cleaning:

  • Fabric Sofas: Stains, spills, and dirt can accumulate on fabric sofas, making them look dull and uninviting. If left uncleaned, these stains can set in, causing permanent damage to the fabric. Moreover, fabric sofas can harbor allergens, dust mites, and bacteria, which can exacerbate respiratory issues and other health problems.
  • Mattresses: Mattresses can accumulate sweat, dead skin cells, and body oils, creating an ideal breeding ground for dust mites, bed bugs, and other pests. If not cleaned regularly, mattresses can become a haven for allergens and irritants, leading to respiratory issues, skin problems, and other health concerns.
  • Drapes and Blinds: Drapes and blinds can collect dust, dirt, and allergens, which can aggravate respiratory issues and other health problems. If not cleaned regularly, they can also become a fire hazard, as dust and dirt can ignite easily.

Our Cleaning Process:

At Khun Clean, we use a gentle yet effective cleaning process to ensure your fabric sofas, mattresses, drapes, and blinds are thoroughly cleaned and sanitized. Here's an overview of our process:

  • Fabric Sofas: We begin by vacuuming the sofa to remove any loose dirt and debris. Next, we apply a gentle cleaning solution to the fabric, working from the top down to prevent dirt and stains from spreading. We then use a soft-bristled brush to gently agitate the solution, working in small circular motions to loosen dirt and stains. Finally, we use a clean, damp cloth to blot the sofa, removing any remaining dirt and stains.
  • Mattresses: We start by removing any loose dirt and debris from the mattress using a handheld vacuum or a soft-bristled brush. Next, we apply a gentle cleaning solution to the mattress, working in small sections to prevent dirt and stains from spreading. We then use a soft-bristled brush to gently agitate the solution, working in small circular motions to loosen dirt and stains. Finally, we use a clean, damp cloth to blot the mattress, removing any remaining dirt and stains.
  • Drapes and Blinds: We begin by dusting the drapes and blinds using a soft-bristled brush or a dusting wand. Next, we vacuum the drapes and blinds using a gentle suction setting to remove any remaining dirt and debris. Finally, we use a gentle cleaning solution to spot clean any stains or dirt accumulation.

Ozone Generator:

In addition to our gentle cleaning process, we also offer the use of an ozone generator to eliminate smoke and cooking smells from your fabric sofas, mattresses, drapes, and blinds. Ozone generators work by releasing ozone molecules that bind to odor-causing molecules, neutralizing them and leaving your home smelling fresh and clean.

Why Choose Khun Clean:

At Khun Clean, we understand the importance of maintaining a clean and healthy living environment. Our team of trained cleaners uses eco-friendly cleaning solutions and gentle cleaning methods to ensure your fabric sofas, mattresses, drapes, and blinds are thoroughly cleaned and sanitized. We take pride in our attention to detail and commitment to providing exceptional cleaning services. Contact us today to schedule your cleaning appointment!

Dirty Work

สถานที่สกปรก

ไม่ว่าจะสกปรกแค่ไหน, ทีมงานของเราจะไม่ติชมคุณ เราพับแขนเสื้อขึ้นและลงไปทำงานเพื่อคุณ

Immediate, Accurate Estimates

ประเมินทันทีและแม่นยำ

เราจะเสนอราคาทันทีเพื่อให้คุณได้ใช้เวลาอย่างเพลิดเพลิน ไม่ต้องกังวลเรื่องยุ่งวุ่นวาย

You are Family

คุณคือครอบครัว

ทีมงานทำความสะอาดของเราได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ และหากคุณไม่พอใจกับบริเวณที่เราทำความสะอาด, เราจะกลับมาทำความสะอาดอีกครั้งในวันถัดไป

Types of Mattress, Sofa and Curtain Cleaning we offer

Get Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service in Bangkok

ตอบกลับไวทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยพร้อมให้บริการทุกวัน

Mattress, Sofa and Curtain Cleaning Service Areas | บางจาก | บางบัว | บางซื่อ | แบริ่ง | ช้างเอราวัณ | จตุจักร | ชิดลม | ดอนเมือง | เอกมัย | อนุสาวรีย์ | อุดมสุข | ทองหล่อ | สุขุมวิท | สยาม | สำโรง | ราชเทวี | รังสิต | ปุณณวิถี | พร้อมพงษ์ | พระโขนง | เพลินจิต | เพชรบุรี | อ่อนนุช | หมอชิต | นานา | ลุมพินี | ลาดกระบัง | คลองเตย | คูคต | ธนบุรี | ประตูน้ำ | วัฒนา | ชิดลม | พระราม9 | เพลินจิต | อารีย์ | ห้วยขวาง | อโศก | พาร์ค วิลเลจ อ่อนนุช
Khun Clean

© 2024 คุณคลีน | บริการของบริษัท Biznitos